Kiamat Kian Hampir !!


Seringkali kita diperingatkan tentang datangnya satu hari dimana semua yang wujud di dunia ini tiba ke pengakhiran.Dimana hari itu adalah hari terakhir bagi sejarah ketamadunan manusia dan hari terakhir bagi semua makhluk yang hidup.

Hari Kiamat..

Telah pun diperingatkan kepada kita tentang kiamat melalui Al-Quran dan hadith Rasulullah.Terdapat banyak petikan di dalam Al-Quran yang boleh kita semak.Malahan datangnya kiamat bukannya datang secara tiba-tiba tetapi meninggalkan tanda-tanda kepada kita yang beriman kepada Allah.Mereka yang mempunyai iman yang utuh dapat melihat tanda-tanda ini dan bersiap-sedia untuknya.
Jikalau kita meneliti semula filem-filem Barat yang mempropagandakan hari kiamat,itu semua adalah helah dan ilusi mereka semata-mata.Sedangkan tarikh berlakunya kiamat juga adalah rahsia Allah.Bagaimanakah situasinya juga adalah rahsia Allah namun telah digambarkan situasinya ketika itu kepada kita oleh Rasulullah di dalam hadith-hadith beliau yang boleh kita semak.

Hari Kiamat Di Dalam Al-QuranSetelah peniupan sangkakala maka terjadilah peristiwa-peristiwa mengerikan yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa-peristiwa tersebut telah disebutkan di dalam al-Qur’an dengan berulang dan sangat terperinci. Seorang muslim yang berupaya membaca al-Qur’an dan mentadabburi ayat-ayatnya pasti akan mendapatinya secara jelas dan nyata.


Di dalam al-Qur’an, di samping menyebutkan berbagai peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, Allah juga menyebutkan hari kiamat dengan nama-nama yang berbeza. Nama-nama tersebut bukanlah nama-nama yang kosong, tidak bermakna, akan tetapi setiap nama yang Allah sebutkan pastilah mengandungi makna yang merupakan sifat dari hari kiamat itu sendiri. Dengan itu lengkaplah sudah gambaran mengenai hari kiamat yang terdapat di dalam al-Qur’an.


Tujuan dari gambaran yang begitu terperinci tersebut tidak lain agar manusia tersedar dari kelalaian lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Iaitu dengan berbekal taqwa dan amal soleh,Kerana harta, kedudukan, dan pangkat seseorang pada hari itu tidak berguna lagi di sisi Allah dan semuanya ditinggalkan dan dibinasakan.


Sebelum hadirnya hari kiamat,akan didatangkan kepada kita semua tanda-tanda kiamat.Kesemua tanda-tanda itu akan datang sedikit demi sedikit sama ada kita sedar atau pun tidak.Untuk tanda-tanda kiamat,klik disini.
Nama-Nama Hari Kiamat Di Dalam Al-Quran


Sungguh banyak nama-nama hari kiamat yang disebutkan oleh Allah sebutkan di dalam al-Qur’an. Di antaranya adalah sebagai berikut: • Yaumud Din (hari pembalasan): setiap amalan manusia yang dilakukan di dunia, pada hari itu akan dibalas dengan balasan yang seadil-adilnya.

 • Al-Yaumul Akhir (hari yang terakhir): hari terakhir yang tidak ada lagi kehidupan dunia setelahnya.

 • Yaumul Qiyamah (hari penegakan): Iaitu hari dibangkitkannya manusia dari kuburnya untuk ditegakkan kepada mereka balasan bagi amal perbuatan mereka.
 • As-Sa’ah (waktu): kerana kedatangannya secara tiba-tiba pada waktu yang telah ditentukan.Sedangkan tanda-tanda kehadirannya sudah dizahirkan.
 • Yaumul Hasrah (hari penyesalan): Iaitu orang-orang yang selama di dunia telah mempergunakan waktunya untuk berbuat dosa, mereka akan menyesal kerana tidak memanfaatkannya untuk beramal soleh.
 • Yaumul Mau’ud (hari yang telah dijanjikan)
 • Yaumul Ba’ts (hari berbangkit): hari dibangkitkannya seluruh manusia dari kubur-kubur mereka.
 • Yaumul Fashli (hari keputusan): akan diputuskan mengenai hak-hak Allah terhadap hamba-Nya berupa balasan yang dijanjikan dan hak-hak antara sesama manusia.
 • Yaumut Talaq (hari pertemuan): kerana pada hari itu penduduk bumi dan penduduk langit akan saling bertemu, demikian pula Allah akan bertemu dengan hamba-hamba-Nya, serta orang yang zaalim akan bertemu kembali dengan orang yang dizalimi untuk ditegakkan keadilan di antara mereka.
 • Yaumul Jam’i (hari berkumpul): hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar.
 • Yaumul wa’id (hari terlaksananya ancaman): hari yang diancamkan kepada orang-orang kafir akan datangnya azab yang pedih kepada mereka pada hari itu.
 • Al-Waqi’ah (kejadian): Iaitu kejadian yang pasti akan terjadi.
 • Yaumut Taghabun (hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan): hari di mana nampaklah hakikat bagi para penduduk neraka bahawa mereka telah berbuat salah dan tertipu dengan indahnya kehidupan dunia sedangkan penduduk syurga merekalah yang mendapatkan kenikmatan pada hari tersebut.
 • Al-Haqqah (yang nyata terjadi): hari di mana janji Allah bagi hamba-hamba-Nya yang soleh akan menjadi nyata, serta terwujudnya ancaman-Nya bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya.
 • Al-Qari’ah (yang merisaukan): hari yang merisaukan, kerana berbagai peristiwa yang mengerikan terjadi pada hari itu.
 • At-Thammatul kubra (malapetaka besar): dinamakan sebegitu kerana tidak pernah ada malapetaka yang lebih besar darinya.
 • As-Shakhkhah (yang memekakkan): Ibnu Jarir mengatakan bahawa boleh jadi ini adalah sebutan bagi tiupan sangkakala.
 • Al-Ghasyiyah (yang meliputi): Iaitu hari yang meliputi umat manusia secara keseluruhan, dari manusia pertama sampai yang terakhir tidak akan luput darinya.

Kronologi Kejadian Hari Kiamat


Rasulullah bersabda,مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيَ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) وَ(إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) و(إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ)


“Barangsiapa yang ingin melihat hari kiamat seakan-akan melihatnya (langsung) dengan mata kepala (sendiri) hendaknya ia membaca surah (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) ” yakni surah at Takwir “dan surah (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ)” yakni surah al Infithar, “dan (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ)” yakni surah al Insyiqaq. (HR. Ahmad, at-Tirmidzi dan al-Hakim dari shahabat Abdullah bin Umar)1 . Matahari digulung

Allah berfirman (yang ertinya): “Apabila matahari digulung.” (at-Takwir: 1)
Yakni dikumpulkan sebahagiannya dengan bahagian yang lain kemudian lenyap. Apabila hal tersebut terjadi maka sinar matahari pun menghilang.
2 . Langit terbelah dan bintang-bintang berjatuhan
Sebagaimana dalam firman-Nya (yang ertinya),
Dan apabila bintang-bintang berjatuhan.” (at-Takwir: 2);

Serta firman-Nya,
Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan.” (al-Infithar: 1-2);

Juga firman-Nya (yang ertinya),
Apabila langit terbelah.” (al-Insyiqaq: 1)

Langit yang selama ini kukuh, teratur dan indah, menjadi pecah terbelah, kehilangan keteraturan dan keindahannya. Bintang-bintang jatuh berselerakan dari garis paksinya. Cahayanya pun pudar dan lenyap.3 . Gunung-gunung beterbangan dan bumi diratakan

Allah berfirman (yang ertinya),
Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan” (al-Qari’ah: 5)

Allah juga berfirman:
Dan apabila gunung-gunung digerakkan.” (at-Takwir: 3),

Yakni disingkirkan dari muka bumi, kemudian tidak tersisa setelahnya kecuali tanah datar, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Thaha: 105-107(yang ertinya),
Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah ‘Rabbku akan menghancurkannya (di hari kiamat) sehancur-hancurnya, maka dia akan menjadikan (bekas) gunung-gunung itu datar sama sekali, tidak ada sedikitpun kamu melihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi’.”

Gunung-gunung yang sebelumnya utuh dan menjulang tinggi tersebut dihancurkan dan dijadikan seperti debu yang beterbangan dihembus angin kemudian hilang tak berbekas.
4 . Seluruh manusia dibangkitkan dari kuburnya

Allah berfirman (yang ertinya)
Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Rabb mereka. Mereka berkata, ‘Aduhai celakalah kami! siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tidur kami (kubur)?’ Inilah yang dijanjikan (Allah) yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul- rasul(-Nya).” (Yasin: 51-52)

Demikian pula Allah berfirman (yang ertinya),
Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar.” (al-Infithar: 4)

Lalu seluruh manusia akan dihadapkan ke hadapan Allah untuk dipertangungjawabkan setiap amalannya di dunia. Tidak hanya manusia, haiwan-haiwan juga pada hari itu akan dibangkitkan dan dikumpulkan, Allah berfirman (yang ertinya),
Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.” (at-Takwir: 5)

Kemudian Allah akan menegakkan qishash (pembalasan) atas perbuatan dosa yang dilakukan sebahagiannya kepada yang lain. Rasulullah bersabda,

…حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ،مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ

…sampai-sampai akan ditegakkan pembalasan bagi kambing yang tidak bertanduk kepada kambing bertanduk (yang menanduknya).”(HR. Muslim)

Setelah itu haiwan-haiwan tersebut pun akan musnah, sedangkan manusia akan hidup kekal abadi selamanya.
5 . Harta-Harta ditinggalkan

Allah berfirman (yang ertinya),
Dan apabila unta-unta yang hamil ditinggalkan (tidak diperdulikan).”

Unta-unta hamil pada asalnya adalah harta yang dianggap berharga oleh manusia, namun pada hari kiamat akan ditinggalkan tanpa ada yang mengurus, tidak dijaga, tidak pula diambil susunya. Ini disebabkan peristiwa yang mereka alami lebih dahsyat ketika itu.

Demikian pula harta-harta yang tertanam di dalam bumi akan dikeluarkan. Allah berfirman (yang ertinya),
Dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.” (al-Insyiqaq: 4)

Manusia yang melihat harta-harta tersebut bukan kemudian tertarik dan berlumba-lumba mengambilnya, malahan mereka merasa menyesal mengapa mereka dahulu berlumba-lumba dalam mendapatkan harta, padahal pada hari kiamat harta itu tidaklah bermanfaat bagi mereka melainkan amal mereka belaka.

Hujan Emas : Kejadian Hari Kiamat telah pun Allah tegaskan di dalam kitab Al-Quran untuk peringatan kita.Supaya kita beringat selalu.Sentiasa beramal soleh dan melakukan kebaikan.Tapi kalau mesej @ Whatapp kita dengan skandal dibaca oleh isteri kita pun jadi kiamat juga.Sekali pakej dengan Perang Dunia ke-4

Comments